Article & Video report about us in Turkish Online Newspaper Haberler

Avrupa Merkez Bankası ‘Atatürk Portreli Euro’ Bastı

Avrupa Merkez Bankası Atatürk resimli ‘euro’ bastı. Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.


< Read the article & watch video here >

- All Month October 2019: Single 0-euro banknotes available for order - Dismiss